• IMG_5281

  IMG_5281

 • IMG_4807

  IMG_4807

 • IMG_4800

  IMG_4800

 • IMG_5276

  IMG_5276

 • IMG_9715

  IMG_9715

 • IMG_4804

  IMG_4804

Vārda dienu šodien svin: Alnis, Andulis

+371 20371571  aizputespag.skola@dkn.lv

FacebookTwitter

 

 

Skolas sirdspuksti ir skolēni
Bet skolas stiprums -skolotāji.
Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu
Tad skolotāji ir šī luktura burvju liesmiņas...
Cik ilgi vien būs šī pasaule, tik ilgi būs skola un skolas dvēsele-skolotājs.
Aizputes pagasta pamatskolas tradīcijas vēsta, ka Skolotāju dienā  9.klases skolēni gatavo kādu mazu pārsteigumu skolotājiem. Arī šajā gadā 9.klases skolēni bija sagatavojuši sveicienu Skolotājiem ar dzejoli, sirsnīgiem novēlējumiem un ziediem.
Lai svētku sveiciens būtu skanīgāks, dziedāja jaunāko klašu ansamblis, uzmundrinošus dzejas vārdus  runāja 7,klases skolnieces Laine Benete un Monta Liparte.
Paldies skolēniem par svētku sajūtas radīšanu Skolotāju dienā!v

Aizputes pagasta pamatskolā šajā mācību gadā Dzejas dienu pasākumi notika 27. un 30. septembrī.
Dzejas pasākumā 27.septembrī piedalījās pirmsskolas, 1.- 4.klases skolēni, kuri skaitīja vienu U. Ausekļa dzejoli, klausījās un mēģināja saskaitīt, cik dzejoļu piedāvātajā video materiālā nolasa dzejnieks, kā arī klausījās Raimonda Paula un Buka dziesmu "Veltījums dzejniekiem".
Dzejas pasākumā 30.septembrī piedalījās 5.-9.klases skolēni, kuri bija sagatavojuši priekšnesumu, "uzlabojot "kāda dzejnieka dzejoli ar saviem vārdiem, klausījās un skaitīja, cik dzejnieki tiek minēti R. Paula un Buka dziesmā" Veltījums dzejniekiem".
Dzejas dienu pasākumu nedēļā katra klase gatavoja savu Dzejas vagoniņu, veidoja ziedu kompozīcijas ar dzejas vārdiem, noformēja klases durvis ar U. Ausekļa dzeju neparastā izpildījumā(vārdu aizstājot ar zīmējumu)


Septembris ir dzejas mēnesis rudenī, kad runājam par dzeju un dzejniekiem, klausāmies pēc dzejnieku dzejas tapušās dziesmas un radām dzeju arī paši .Dzejai veltītajā mēnesī, dodamies Dzejas ceļojumā, pieminot dzejnieku Uldi Ausekli, kurš šajā gadā atzīmē savu 80.dzimšanas dienu, klausoties  video materiālā dzejnieka ierunātos dzejoļus, kā arī pašiem deklamējot U. Ausekļa dzeju. Šī dzejnieka sacerēto izmantojuši komposti savās dziesmās, piemēram, dziesma "Piparkūkas danco".
Dzejas dienu pasākumi apliecina, ka dzeja ir dzīva, un visi kopā, Aizputes pagasta skolēni un skolotāji, varam apliecināt DZEJA DZīVO!

Viss baltais Muncei ļoti patīk,
Var baltā vannā kūleņus mest.
Var labi baltā māla krūzītē baltu pienu
Saviem kaķēniem nest-
Var skumjās ar vēja taureni runcim Francim
Baltus puķuzirnīšus aizsūtīt.
Un tad jau vakarā migla nāk baltām dzijām
Visas skumjas baltos kamolos tīt!
(U.Auseklis)

 

 

  No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notiks Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī pašiem izmēģinot spēkus jauniešu ideju hakatonā.

   “Pēdējo 10 gadu laikā nodarbināto skaits Latvijā IKT uzņēmumos audzis vairāk nekā 2 reizes, un mūsdienās IKT prasmes ir nepieciešamas teju ikvienā moderni strādājošā uzņēmumā. IKT profesionāļu pārziņā ir inovācijas un jaunu produktu izstrāde, datu aizsardzība un drošība, sistēmu izveide un uzturēšana, digitālais dizains, datorgrafika, mājas lapu izstrāde un administrēšana, lietu internets un daudzi citi virzieni,” uzsver VIAA izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departamenta direktors Didzis Poreiters.

   Lai izzinātu šī gada Karjeras nedēļas tēmu, tās laikā notiks vairāki centrālie pasākumi: 11. oktobrī tiešsaistes diskusijā vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?” pārrunās, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas, bet  12. oktobra jauniešu diskusijā “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?” pieredzes stāstos dalīsies profesionāļi, kuri darbojas IKT nozarē. Paralēli tam visu Karjeras nedēļu skolotājiem būs pieejams izglītojošs materiāls 7.– 9. klasēm, kas rosinās izmēģināt radošu programmēšanu LearnIT ekspertu vadībā.

   Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai”  notiks kopā ar pasākuma organizatoriem reģionos gan vispārējās, gan profesionālās izglītības iestādēs, un, kā ik gadu, izglītības iestādes organizēs ar tēmas izpēti saistītus izzinošus pasākumus  - diskusijas, tematiskas mācību stundas, radošas darbnīcas, tikšanās ar uzņēmumu un augstskolu pārstāvjiem, skolu absolventiem, skolēnu vecākiem un nozares pārstāvjiem.

   Pasākuma aktualitātēm un programmai aicinām sekot līdzi vietnē viaa.gov.lv/lv/karjeras-nedela, kā arī sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai un  twitter/TavaiKarjerai.

   Karjeras nedēļu VIAA īsteno projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

Informāciju sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Monta Balode

   21.septembra pēcpusdienā, kad dabā varējām vērot rudens saules staru rotaļas un nebēdnīgi skaisto kļavlapu danci, Aizputes pagasta pamatskolā pie jaunāko klašu skolēniem viesojās akordeona mūzikas skolotāja Kristīne Braže. Nodarbība iesākās ar visiem pazīstamo dziesmu "Kur  tu teci, gailīti mans?", skolēniem bija iespēja gan izkustēties, gan kopīgi dziedāt. Skolotāja arī mazliet pastāstīja par akordeonu mūzikas vēsturi, kas pasaulē aizsākās jau 18.gs.,ir populāra arī mūsdienās gan dziesmu, gan deju ritmos, savā stāstījumā pieminot arī pasaulē vienu no populārākajām latviešu akordeonistēm-Kseniju Sidorovu. Visinteresantākais šajā nodarbībā bija tas, ka skolēniem pašiem bija iespēja izmēģināt, kā skan akordeons, ar skolotājas palīdzību tapa ļoti interesanti skolēnu orģinālie skaņdarbi, kuriem vajadzēja izdomāt nosaukumu. Nodarbības beigās, skanot visiem zināmajai "Putniņdejai"'skolēni aktīvi izkustējās, baudot brīnišķīgās akordeona mūzikas skaņas.
   Paldies atraktīvajai akordeona mūzikas skolotājai Kristīnei Bražei par muzikālo darbnīcu! Pēc šīs darbnīcas vairāki skolēni turpina apgūt zināšanas Aizputes mūzikas skolā, specializējoties akordeona mūzikas žanrā.

 

Karjeras atbalsts Aizputes pagasta pamatskolas jauniešiem

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

   Lai sniegtu atbalstu jauniešiem karjeras izglītībā Dienvidkurzemes novada pašvaldība Aizputes pagasta pamatskolā īsteno Eiropas Savienību fonda atbalstīto projektu Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 7.-9. klašu skolēniem.

   Karjeras izglītība skolā ir cieši saistīta ar skolēnu mācību programmas apguvi un nākotnes plāniem. Karjeras izglītība veicina skolēnos nodarbinātībai nepieciešamo prasmju attīstību: palīdz karjeras plānošanā, palīdz uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentē nākotnes profesijas saikni ar mācību procesu, veicina sniegto iespēju un resursu izmantošanas un tālākizglītības informācijas meklēšanas prasmes.

   Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2021./2022. mācību gadā:

 • karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
 • profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
 • darbs ar izglītojamo vecākiem bērnu karjeras atbalstam un mūžizglītības ideju veicināšanai.

   Pedagogs karjeras skolotājs skolā:

 • konsultē, informē un izglīto skolēnus,
 • koordinē karjeras izglītības darbu skolā,
 • organizē un īsteno plānotos karjeras izglītības pasākumus,
 • vāc un sniedz informāciju par karjeras iespējām,
 • līdzdarbojas, palīdzot pedagogiem attīstīt izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmi attiecībā uz karjeras mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu.

   Informāciju un individuālo karjeras konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt pie pedagoga karjeras konsultanta. Iepriekš sazinoties ir iespējamas gan klātienes, gan attālinātas individuālās karjeras konsultācijas.

 

Kontaktinformācija:

Pedagogs karjeras konsultants – Monta Balode,

 • elektroniska iespēja skolēniem – e-klases pasts,
 • klātienē izglītības iestādē.

Informācija par karjeras atbalsta pasākumiem Aizputes pagasta pamatskolā:

https://aizputespsk.lv/index.php/lv/

http://www.aizputesnovads.lv/projekts-nr835016i001

Karjeras atbalsta resurss:

https://aizputespsk.lv/index.php/lv/ct-menu-item-3/karjeras-atbalsts/karjeras-atbalsts-7-9-klases

Vēl viena no Aizputes pagasta pamatskolas tradīcijām ir došanās pārgājienā. Emocionālās labsajūtas veicināšanai, skolēniem pārgājiena laikā tiek gatavoti uzdevumi, atbilstoši zināšanām prasmēm. Katra klase kopā ar audzinātāju izstrādā pārgājiena maršrutu, plāno kopīgi veicamos uzdevumus. Skolēniem tiek radīta iespēja iepazīt dabas daudzveidību, gūt jaunas zināšanas, sadarboties un pabūt kopā ar klases biedriem .Skolēni iepazīst dažādus dabas objektus ,pēta un veido savu pasaules skatījumu, gūstot jaunu informāciju.
Pirmā klase devās iepazīt apskates objektus Aizputē, otrā un trešā klase devās pie populāras rokdarbu meistares un radošas personības Aizputē. Ceturtā, piektā un sestā klase devās meža ekspedīcijā uz Kalveni, kuras laikā skolēni varēja iepazīt meža zinātni, uzzināt kā izmērīt koka garumu un pagatavot tiltu bez naglām. Septītā klase devās ciemos pie savas klasesbiedrenes Laines uz ''Sīmaņkalniem",astotā klase  devās garākā pastaigā uz Apriķu muzeju, bet devītās klases skolēni devās uz Ormaņkalnu, lai aktīvi sportotu un pavadītu laiku svaigā gaisā.

Ēdienkarte

edienkarte

Stundu izmaiņas

iznainas

Mēs lepojamies

kids art 4

Pasākumu kalendārs

pasakumi

Labākie sportā

bilde galva