• IMG_5281

  IMG_5281

 • IMG_4807

  IMG_4807

 • IMG_4800

  IMG_4800

 • IMG_5276

  IMG_5276

 • IMG_9715

  IMG_9715

 • IMG_4804

  IMG_4804

Vārda dienu šodien svin: Leonīda, Leonīds

+371 63453201   pamatskola@aizpute.lv

FacebookTwitter

 

 

   8.oktobrī Aizputes pagasta pamatskolas 4.un 5.klases skolēniem bija iespēja piedalīties nodarbībā "Izglītojošu pasākumu par traumu profilaksi izveide un īstenošanu vispārējās izglītības iestāžu 4.-5.klases izglītojamiem".Lektore stāstīja par traumu veidiem ,rādot attēlus un uzdodot skolēniem jautājumus.Nodarbībā skolēni ieguva zināšanas par smadzeņu darbību, kā arī informāciju, kādas sekas rodas traumu  gadījumā,kā atpazīt traumas, kur zvanīt, lai lūgtu palīdzību.Skolēniem bija iespēja pielaikot dažādus aizsargekipējumus, saprotot to nozīmi, lai sevi pasargātu no traumu iegūšanas.Nodarbībā skolēni darbojās komandu darbā ar kartītēm, kurās vajadzēja izvērtēt bīstamas situācijas,rīcību un traumas.Skolēniem nodarbības beigās bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par traumatismu, aizpildot anketu.

   Šim mēnesim krītošu lapu un lietavu smarža,saules staru rotaļas mijas ar tumši draudīgiem mākoņu kalniem, taču skolā satraukums par to, vai 9.klases skolēniem izdosies iepriecināt un sagādāt kādu jauku pārsteigumu saviem skolotājiem..Ir taču Skolotāju diena..
   Jau skolā ienākot,skolotājus sagaidīja  papīra zieds ar I. Ziedoņa tekstu un pavisam mazu saldu nieku. Svinīgajā pasākumā Skolotāji devās ceļojumā pa kādu karaļvalsti, kurā dzīvo un bērnus māca brīnumainas būtnes..Pēc īpašību apraksta, sevi vajadzēja atpazīt skolotājiem un uzminēt skolēniem.

Lasīt tālāk ...

     Sadarbībā ar programmu "Latvijas skolas soma" 2.oktobrī Aizputes pagasta pamatskolā viesojās Līga Reitere .Jaunāko klašu skolēni(1.-4.klase) apguva glītrakstīšanas pamatnosacījumus, uzzinot, kāda ir laba pildspalva, kā pareizi tā jātur rokā, kā arī to, par ko liecina skolēna uzvedība stundās.Lektore mudināja bērnus klausīties,domāt un strādāt vienlaicīgi, kā arī būt pieklājīgiem un disciplinētiem, lai netraucētu strādāt citiem un saņemt labus vērtējumus.Skolēniem bija iespēja vingrināt roku glītu burtu rakstīšanā,kā arī klausīties lektores stāstījumā un piemēros no reālām dzīves situācijām.
Vecāko klašu skolēni(5.-9.klase) piedalījās nodarbībā par valodas bagātību.Šīs nodarbības saturs aptvēra skolēnu zināšanas gan latviešu valodā, gan literatūrā apgūtās prasmes.Skolēniem bija jābalstās uz iepriekš mācību procesā apgūtajām zināšanām par valodas leksikas slāņiem, mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem,kā arī uzmanīgi jāklausās lektores līgas Reiteres stāstījumā,jo katra jautājumā bija ietverta pareizā atbilde.
    Pēc nodarbību apmeklējuma jaunāko klašu skolēni  spēja izvērtēt savu rokrakstu ,rakstīšanas un uzvedības  paradumus, taču vecāko klašu skolēni izvērtēja to, vai viņu valoda ir bagāta vai aprobežota,un kas būtu jādara, lai savu valodu bagātinātu, sekmējot katra individuālo izaugsmi.

   Miķeļdiena ir latviešu rudens saulgriežu un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki.Miķelis latvju dainās saukts par labu un bagātu vīru, kas saistās ar ražas godināšanas svētkiem rudenī.Senās tradīcijas vēsta, ka Miķeļdienu atzīmējuši  trīs dienas.
   Miķeļdienā, kad diena un nakts ir vienādā garumā, godinot ražu, rīkoja bagātas dzīres.Ievērojot tradīcijas, arī skolā katru gadu tiek rīkots Miķeļdienas tirgus.Katru gadu čaklie un centīgie tirgotāji bija sagatavojuši dažādus gardumus, rūpējušie par vizuālo noformējumu.Katrs pircējs tika laipni apkalpots, iegādājoties Miķeļdienas tirgus gardumus.
                                                                       Paldies visiem tirgotājiem par gardajiem cienastiem!

                                                                         Nodarbība ar Ilgu Reiznieci
   ''Skolas somas'' ietvaros 26.septembrī skolā viesojās Ilga Reizniece un Iveta Mielava ar nodarbību, kuras laikā 1.-4.klases skolēni tika iepazīstināti ar dažādiem senie instrumentiem.Nodarbība sākās ar atraktīvu iepazīšanos,kad skolēni visi reizē sauca savu vārdu.Arī nodarbības laikā skolēni aktīvi darbojās:bija jāsaliek instrumentu puzle,jāatpazīst dažādas dziesmas pēc melodijas, kā arī iespēja pašiem muzicēt, izmantojot senos instrumentus.
   I.Reizniece un I,Mielava skolēnus iepazīstināja ar vairāk kā divdesmit dažādiem instrumentiem:kokli, svilpīti,svilpaunieku,stabuli, ganu ragu,radziņu, vijoli,basīti,ģīgu,cimbalu, vardānu, celmu bungām, tamburīnu, šamaņu bungām,podu bungām, velna bungām,eglīti, zvaniņu, tauri, dūdām, ermoņikām.
   Nodarbības laikā skolēni uzzināja arī interesantus faktus, piemēram,ka kokle ir senākais instruments, vijole instrumentu karaliene,bet vardānu var spēlēt tikai tie cilvēki, kuriem ir zobi.Kā arī guva apstiprinājumu I.Reiznieces apgalvojumam, ka ikviens var iemācīties spēlēt kādu mūzikas instrumentu, bet ar senās mūzikas instrumentiem šīs prasmes iespējams apgūt pat 30 minūšu laikā.

      Septembris ir dzejas lasīšanas, rakstīšanas un  klausīšanās mēnesis.Tieši septembrī jau no 1965.gada atzīmējam Dzejas  dienas, godinot un pieminot Raini.
     Aizputes pagasta pamatskolā dzejas dienām veltītais pasākums notika 25.septembrī.Šajā gadā Dzejas dienās runājam par Balkānu valstu dzejniekiem,klausāmies viņu atdzejojumus latviešu valodā, kā arī klausījāmies Doras Gabes stāsta"Vecmāmiņa" fragmentu,kurā stāsta par mīļumu, pieklājību un cieņu ikvienā dzīves situācijā.
Skolēniem,ierodoties uz pasākumu,bija jāizpilda arī vairāki mājas uzdevumi.Jāizvēlas viens latviešu autoru dzejolis, jāattēlo tas vizuāli, rotājot tā savas klases durvis, bet vienam skolēnam tas bija arī jāiemācās no galvas.Bija jāsagatavo arī labo vārdu ābols, kurš pārtapa labo vārdu dzejas kokā.

      Visā Latvijā šogad Olimpiskā diena ir 20.septembrī, kas tiek rīkota godinot Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanas dienu.Šajā gadā devīze ir "Nāc un vingrot sāc!" Arī mēs, Aizputes pagasta pamatskolas skolēni un skolotāji,esam aktīvi, sportiski un dzīvespriecīgi.Tāpēc piektdienas rītā plkst. 8.15 visi pulcējāmies zālē uz rīta vingrošanu.Tā bija mūsu pašu veidotā olimpiskā rīta rosme, lai apliecinātu piederību visai Latvijai.Īpašos vingrojumus bija sagatavojušas sportiski aktīvās un atraktīvās 5.klases skolnieces :Monta Liparte, Laine Benete, Zane Apsīte. Vingrojumi sagādāja prieku un enerģiju jaukas dienas sākumam.Paldies enerģiskajām meitenēm un visiem vingrotājiem.

   Tēva dienai veltītais pārgājiens šogad notika 6.septembrī.Šis pasākums jau kļuvis par labu tradīciju, kas vieno gan skolēnus,gan vecākus,gan skolotājus. Šajā gadā pārgājienā jau piedalījās vairāk kā 30 skolēnu vecāku.
   Pārgājienā devāmies no skolas uz stadionu Aizputē.Stadionā skolotāja Maija Pūpola bija sagatavojusi interesantas sportiskās aktivitātes, kuru izpildīšanā bija vajadzīgs spēks, izturība, zināšanas un sportiski optimistisks noskaņojums visas dienas garumā. Skolotājai Maijai palīdzēja aktīvie 7.,8. un 9.klases skolēni , kā arī skolotāja Anda Liparte, lai visas  plānotās aktivitātes noritētu korekti.Aktivitātēs darbojās arī skolēnu mammas,gan aktīvi sportojot, gan precīzi mērot tāllēkšanā sasniegtos rezultātus.Skolēni un vecāki varēja piedalīties dažādās disciplīnās :100 skrējienā, skrējienā pāri barjerām, futbolā ar divām bumbām, bumbas mešanā un nešanā kalnā, tāllēkšanā un zināšanu pārbaudē par  populāriem sportistiem.
   Pasākuma noslēgumā skolēnus un vecākus sagaidīja gards pārsteigums , lai atgūtu zaudēto spēku enerģiju.
Paldies skolotājai Maijai Pūpolai par labi organizēto dienu!

Mēs lepojamies

kids art 4

Pasākumu kalendārs

pasakumi

Labākie sportā

bilde galva