Aicinām pieteikt savus bērnus 2023./2024. mācību gadam Aizputes pagasta pamatskolā. Dokumentus pieņemam līdz 31.08.2023.

Uzņemam:

01011111- pirmsskolas programmā ( 5- gadnieki, 6- gadnieki)

21011111- pamatizglītības programmā

21015611- speciālās pamatizglītības programmā ar mācīšanās traucējumiem.

Piedāvājam:

individuālu pieeju mācību procesā katram skolēnam;

interešu izglītības pulciņus;

jaunsargu nodarbības;

ikkatra bērna iesaisti skolas dzīvē un pasākumos;

skolu ar senām un pastāvošām tradīcijām;

aktīvos vecākus aicinām darboties vecāku biedrībā “Bitītes.”

Pieteikt bērnu var katru darba dienu no plkst.8:30-16:00, iepriekš sazinoties, tel. Nr.20371571.