• IMG_5281

  IMG_5281

 • IMG_4807

  IMG_4807

 • IMG_4800

  IMG_4800

 • IMG_5276

  IMG_5276

 • IMG_9715

  IMG_9715

 • IMG_4804

  IMG_4804

Vārda dienu šodien svin: Alnis, Andulis

+371 20371571  aizputespag.skola@dkn.lv

FacebookTwitter

 

 

Sporta diena Aizputes pagasta pamatskolā ir viena no skolas tradīcijām. Sporta dienas  pasākumu  bija sagatavojusi 9.klases audzinātāja, sporta skolotāja Maija Pūpola kopā ar saviem skolēniem. Šī diena iesākās ar sportisku  aktivitāti, katrai klasei bija jāizdomā, kā iziet savu klases figūru, ekrānšāviņu nosūtot skolotājai Maijai. Pēc iesildīšanās un nelielās pastaigas, skolēni pa klasēm kopā ar audzinātājiem izstaigāja dažādas stacijas. Katram skolēnam bija iespēja dienu pavadīt aktīvi kustoties, sadarboties ar klasesbiedriem, popularizējot tādas vērtības kā cieņa, draudzība, sadarbība.
Paldies skolotājai Maijai Pūpolai un 9.klases skolēniem par sportiski veselīgi pavadīto dienu, pārbaudot ikviena spēku un zināšanu bagāžu skrienot, vingrojot, sadarbojoties.

Pulkstenis tikšķ,
Un mēneši skrien.
Tik rudens lieliem soļiem brien.
Saule mākonī biežāk slēpj vaigu, 
Lietus asaras pakšķinās spraigi.
Zeltainās lapas zemē krīt naigi,
Pļavas pārklāj miglāji maigi,
Līdz ar gājputnu dziesmām
Aizsteidzas vasaras treļļi.
Asteru zvaigznes dārzā zied raibi,
Skola sauc bērnus mācīties raiti.(A.Studere)

Vasara aizsteigusies gājputniem līdzi, klāt 1.septembris- Zinību diena!
Uz skolu priecīgi dodas gan skolēni, gan skolēnu vecāki, gan skolotāji, gan skolas tehniskie darbinieki.
9.klases skolēni svinīgi skolā ieved septiņus pirmās klases skolēnus, kuri ir mazliet nobijušies un nedroši. Ar svinīgu uzrunu visus klātesošos sveic skolas direktore R. Goldberga.
Ar krāsu bagātību, dzestrajiem rītiem, pelēko miglas paklāju, dabā ir atnācis rudens, skolā ir sācies jaunais 2021./2022.mācību gads. Skolēni dodas uz pirmo klases stundu šajā mācību gadā, skolēnu vecāki dodas uz klases stundu pie direktores jaunajā āra klasē.
Lai izdevies radošs, kompetencēs balstītā mācību saturā  jaunais mācību gads!

Skolai piesaistītā laboratorija vēl nav sapakojusi testa paraugus un nodevusi kurjeram, kā arī nevar pateikt konkrētu piegādes dienu. Līdz ko būs zināma testēšanas diena, audzinātāji sazināsies ar vecākiem.
Sākotnējā ziņa no laboratorijas bija, ka testēšana notiks no 23.-27. augustam.

   Jaunajā mācību gadā mācībās klātienē skolēni varēs piedalīties ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu – to paredz ministru kabineta noteikumi  "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

   Lai nodrošinātu droša izglītības procesa sākšanos 2021.gada 1.septembrī, skolēniem pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē pirmie testi būs jānodod jau pirms mācību gada sākuma - no 23. līdz 30.augustam. Turpmākā testēšana notiks atbilstoši Veselības ministrijas Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātajam algoritmam. Covid-19 tests nav jāveic bērniem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Testēšanu apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

   Izglītības iestādē (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes un augstākās izglītības iestādes) Covid-19 testa veikšana notiks sadarbībā ar laboratoriju, kura veic šos testus. Izglītības iestādei ir tiesības nodot skolēna datus attiecīgajai laboratorijai.

   Ierodoties izglītības iestādē, skolēnam būs jāuzrāda  papīra vai digitālā formā (elektroniskā veidā viedierīcē) Covid-19 testa negatīvais rezultāts vai sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

   Izglītības iestādēm ir jānosaka atbildīgā amatpersona, kuras pienākums būs pārbaudīt informāciju par skolēna iespējām piedalīties mācību procesā klātienē.

   Neveicot testēšanu, skolēns nevarēs uzsākt un arī  turpināt izglītības ieguvi klātienē, un vecākiem ir iespēja veikt nepieciešamās formalitātes, lai pamatizglītības ieguvi 1.-6. klasē bērnam nodrošinātu ģimenē.

Par testēšanas procesu informācija tuvākajā laikā tiks precizēta.

   2020./2021. mācību gada pēdējā diena ir 31.maijs.Šajā mācību gadā ir bijuši daudz izaicinājumi: nopietns mācību darbs, katra diena ir devusi iespēju sevi apliecināt un pierādīt ikvienam. Tās ir vērtības, ar ko mums paliks atmiņā šis mācību gads. Vēl pavisam mazu brīdi būsim kopā pirms došanās vasaras brīvlaikā. Tāpēc tāds vēlējums ikvienam :Maijs ar ziedu pušķi rokās, nāk no rīta tevi sveikt, saulīte pie loga zogas , siltu staru tev sniegt. " Vārdi kā ziedu vītnes lokās vasarīgu vēju šalkās un ceriņziedu kupenās, skanot putnu dziesmām, sākas dvēseles sapņu un sirds mozaīkas pasaka, kura dod prieku dzīvei un spēku sapņiem. Mācību gads ir beidzies.

Lasīt tālāk...

Domā un kļūsti bagāts.

Šogad mūs pārsteidza neparasti dīvains laiks, te mēs skolā, te mēs mājās. Sveši vārdi- mājsēde, attālinātā mācīšanās un vēl daudzi citi jauninājumi.

Ko darīt? Sēdēt mājās, nedarīt neko?  Nē!

Lasīt, domāt, pārdomāt, darboties, jo ne velti Napoleons Hills ir teicis: "Domā un kļūsti bagāts".

Lūk, arī mūsu skolas skolēni ir izmantojuši šo iespēju un daži no tiem ir ieguvuši 2020./2021. mācību gada skolas bibliotēkas titulu "Čaklākais grāmatu tārpiņš".

Vai tu jau zini, kurš tas ir? Tad mini .....................

1.-3.klašu posmā - Ilvija Osvalde no 2.klases izlasījusi 8 grāmatas.

4.-6.klašu posmā - Artūrs Šmits no 4.klases izlasījis 28 grāmatas, Monta Liparte no 6.klases izlasījusi 21 grāmatu.

Mazliet paslinkojis ir 7.-9.klašu posms.

Varam piekrist, ka: "Labas grāmatas, tāpat kā labi draugi, ir grūti atrodamas, jo tās nekad nepievils un ar tām var labi pavadīt laiku. /Gulliforda/

Kur iegūt labas grāmatas?

No draugiem, organizācijām, dāvinātājiem, ziedotājiem. Lielu paldies sakām skolotājiem Andai Lipartei un Matīsam Ļaudamam par to, ka viņi piedalījās akcijā "Uzdāvini savai skolai grāmatu" un papildināja skolas bibliotēkas krājumu ar jaunām un vērtīgām grāmatām.

Cilvēki var aizmirst, ko Tu teici,

Cilvēki var aizmirst, ko Tu darīji, 

Taču cilvēki nekad neaizmirsīs,

Kā Tu liki viņiem justies.  / Maya Angela/

Tad radi sev šo pozitīvo sajūtu, nāc, izvēlies grāmatu un lasi to ar prieku!

Vēlu Jums jauku vasaras brīvlaiku!

Aizputes pagasta pamatskolas bibliotekāre Ērika Tiļuga

31.05.2021.

   Kad jau pavisam tuvu ir vasara, siltie saules stari mūs lutina arvien vairāk , arī pirmsskolas grupiņas bērni aug lielāki, kļūst gatavāki skolas solam. Tāpēc ikvienam varam novēlēt: ''No rīta bija rasa zālē. Bet neatmirdzēja saule, un piliens bija sarkani pelēks, roze nerunāja. Nākošajā rītā bija saule un bija rasa, bet nebija rozes, tā bija jau pārziedējusi. Vienmēr ir jābūt trijskanim. Nepietiek ar puķi un mani, ir jābūt vēl saulei. Ja diena nav uzliesmojusi, es vakarā nevaru gulēt." Visiem ir vajadzīga saule, silta vasara un dzīvesprieks, tāpēc pirmsskolas grupiņa bija iemācījušies skaistu dziesmu par sauli, par vasaru, par piedzīvojumiem vasarā. Savu gatavību skolai ,jaunie pirmklasnieki pierādīja pildot dažādus uzdevumus. Atzinīgus  vārdus par paveikto, sagatavojot pirmsskolas bērnus skolai , teica skolas direktore R.Goldberga. Katrs  bērns saņēma  savu pirmo svarīgo dokumentu par  pirmsskolas grupiņas sekmīgu beigšanu .Šī bija skaista diena ikvienam pirmsskolas grupiņas bērnam, viņa vecākiem , audzinātājai. Skaista diena, kad priecīgi vēji putina ziedlapas sejā, skaista diena, kad bērnu sejās redzams prieks. Skaista diena, jo pavisam drīz būsim pirmklasnieki!

   Aizputes pagasta pamatskolā ir jauka tradīcija 4.klasei, jo sākumskolas posms ir beidzies ,skolēni jau kļuvuši lieli un patstāvīgi. Katru gadu, kad tuvojas mācību gada noslēgums, visapkārt jūtama ziedošas dabas smarža, rītos klusos pļavas nostūros dzirdamas dzērvju klaigas, 4.klases skolēni pierāda dažādos pārbaudījumos savu gatavību nākošajam mācību posmam. Šajā gadā savu gatavību pierādīja apvienotās 3.,4.klases skolēni. Skolēniem tika veltīti labi vārdi, vēlējumi :no dzīves nebēgt, bet dzīvi svētīt ,ņemt spārnus, rūpēm laisties pāri kā taurenim un atvērt savu dvēseli brīnumam. Skolēni pierādīja savas prasmes kompetencēs balstītā mācību satura apguvē gan dziedot dziesmu par blēņām, gan atrisinot dažādus uzdevumus. Pasākumā atzinīgus vārdus un izvērtējumu par skolēniem sniedza arī skolas direktore R. Goldberga. Daudz labu vārdu tika teikts par 3.,4.klasi , daudz tika pateikts siržu valodā :patiesi, svēti neaizmirstami....
   Pasākuma noslēgumā ikviens skolēns saņēma novēlējumu :Lai veidotu labāku nākotni, nekas nav tik nepieciešams kā sapnis par to, aicinu jūs visus uz brīdi pasapņot, iziet ziedošā pļavā ar trauslu prieka tauriņu uz plaukstas, paņemt katram no šīs pļavas savu brīnumpuķi. Lai pietiek spēka katram savu puķi atrast!

Ēdienkarte

edienkarte

Stundu izmaiņas

iznainas

Mēs lepojamies

kids art 4

Pasākumu kalendārs

pasakumi

Labākie sportā

bilde galva