• IMG_5281

  IMG_5281

 • IMG_4807

  IMG_4807

 • IMG_4800

  IMG_4800

 • IMG_5276

  IMG_5276

 • IMG_9715

  IMG_9715

 • IMG_4804

  IMG_4804

Vārda dienu šodien svin: Alnis, Andulis

+371 20371571  aizputespag.skola@dkn.lv

FacebookTwitter

 

 

   Karjeras nedēļas ietvaros ceturtdien, 17.oktobrī    Aizputes pagasta pamatskolas 1.-9.klases skolēniem bija iespēja tikties ar Latvijas čempionu fitnesā un kultūrismā Māri Šveiduku un fitnesa treneri Artūru Lindi. Nodarbības laikā skolēniem bija iespēja gan izkustēties, gan pierādīt savu lokanību un izturību,  gūt zināšanas par sportu, par to,kā izvēlēties profesiju visam mūžam un veidot veiksmīgu karjeru. Māris Šveiduks stāstīja, ka bērnībā lasījis Džeralda Darela grāmatas par dzīvniekiem un to iespaidā vēlējies kļūt par biologu.Taču gadu gaitā intereses ir mainījušās, M.Šveiduks ir strādājis gan par skololotāju, gan bijis raidījuma vadītājs, gan realitātes šova ''Robinsoni" uzvarētājs, gan ir vairāku grāmatu autors.Un, protams, sports-jau 40 gadu garumā.
   Nodarbības laikā skolēniem Artūrs Linde stāstīja, kāpēc izlēmis kļūt par fitnesa treneri, cik ilgi un kur ir jāmācās un,cik labi ir tas, ka hobijs sakrīt ar izvēlēto profesiju.Tāpēc skolēniem rosināja domāt un atrast vienu lietu, kas patīk un sākt nopietni ar nodarboties.Darboties tepat Latvijā, nevis doties uz ārzemēm pelnīt naudu.Sportot un sasniegt labus rezultātus savā zemē, laiku pavadīt lietderīgi,trenējot un izkopjot savu augumu.
   M.Šveiduks par piemiņu skolai uzdāvināja savu grāmatu.

 

Karjeras atbalsta pasākumu projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

  Karjeras nedēļas no 14.-18.oktobrim ietvaros, 9.klases  skolēniem 15.oktobrī bija iespēja apmeklēt nodarbību "'Veiksmīgas karjeras ABC"   Aizputes vidusskolā.

  Skolēniem bija jāatbild uz jautājumiem, par ko tie vēlas būt, kā to var izdomāt, kādas ir reālas iespējas strādāt un par savu darbu nopelnīt naudu.

Lektors stāstīja reālus piemērus par karjeras veidošanu jau no 9.klases, rosināja izmantot iespējas, ko var nodrošināt skola.

Nodarbības laikā lektors mudināja skolēnus domāt loģiski, piedāvājot dažādas situācijas un meklējot tām risinājumu iespējas.

Katram vajadzēja arī izvērtēt kā viņš pilda uzdoto, kāda ir sejas izteiksme, vai uzdotais tiek izpildīts ar smaidu sejā, enerģiski, ar entuziasmu.

Šādi rīkojoties, panākumi ir neizbēgami, jo ikviens var kļūt par ''magnētu".Tāpat svarīgi ir ieklausīties savā iekšējā balsī un ķermenī.

Tikai katram ir jāatrod viena lieta, kas ļoti patīk un jāsāk darboties.

Karjeras atbalsta pasākumu projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 
 
 
 
 
 

   Pirmdien, 14.oktobrī  8.un 9.klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Grobiņu.Vispirms skolēni apmeklēja Liepājas RAS atkritumu poligonu "Ķīvītes",kur varēja gūt zināšanas par mūsdienīgu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu videi draudzīgā veidā, par gāzes un elektroenerģijas ražošanu no atkritumiem, kā arī par atkritumu šķirošanas veidiem, izvērtējot savas dzīves ikdienas paradumus.Skolēniem bija iespēja ielūkoties nenovērtēto lietu muzejā,iepazīties ar dažādiem sadzīves priekšmetiem,kurus cilvēki kā nevajadzīgus izmetuši atkritumos.Lai radītu skolēnos jēgpilnu priekšstatu par sadzīves bīstamiem atkritumiem,tika demonstrēta prezentācija par šiem atkritumiem ,emblēmām uz iepakojuma, kā arī bija jādarbojas praktiski četrās dažādās stacijās,kur noderēja informācija no prezentācijas.par labu darbu skolēni saņēma atstarotājus un zīmuļus ar RAS simboliku.
   Tālāk devāmies uz ''Jura Staļļiem", kur varējām doties lēnā pastaigā zirga mugurā, izmēģināt savus spēkus gaisā trasē,kā arī doties romantiskā izbraukumā no "Jura Staļļiem" uz Grobiņas pilskalnu zirgu pajūgā, skanot zvārgulīšiem un zirgu pakaviem.Braucienu laikā skolēniem bija jāatrisina sarežģīts uzdevums:cik ilgā laika posma zirgu pajūgs sasniegs Rīgu, ja normālais ātrums ir 5 km/stundā, bet maksimālais 13 km/stundā?
   Pēdējais apskates objekts bija Grobiņas pilskalns.Vispirms skolēniem vajadzēja atbildēt, ar ko saistās stāsti par pilskalniem,prognozēt par notikumiem šajā pilskalnā, tad tika lasītas trīs dažādas teikas par pilskalnu,beigās vajadzēja jēgpilni atbildēt uz jautājumiem, lai nopelnītu konfekšu pauzi.Skolēni izstaigāja skaisti sakopto Grobiņas pilskalnu un takas ap to.
Diena bija jaunas informācijas un piedzīvojumu bagāta, arī rudens saules staru lutināta.

   8.oktobrī Aizputes pagasta pamatskolas 4.un 5.klases skolēniem bija iespēja piedalīties nodarbībā "Izglītojošu pasākumu par traumu profilaksi izveide un īstenošanu vispārējās izglītības iestāžu 4.-5.klases izglītojamiem".Lektore stāstīja par traumu veidiem ,rādot attēlus un uzdodot skolēniem jautājumus.Nodarbībā skolēni ieguva zināšanas par smadzeņu darbību, kā arī informāciju, kādas sekas rodas traumu  gadījumā,kā atpazīt traumas, kur zvanīt, lai lūgtu palīdzību.Skolēniem bija iespēja pielaikot dažādus aizsargekipējumus, saprotot to nozīmi, lai sevi pasargātu no traumu iegūšanas.Nodarbībā skolēni darbojās komandu darbā ar kartītēm, kurās vajadzēja izvērtēt bīstamas situācijas,rīcību un traumas.Skolēniem nodarbības beigās bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par traumatismu, aizpildot anketu.

   Šim mēnesim krītošu lapu un lietavu smarža,saules staru rotaļas mijas ar tumši draudīgiem mākoņu kalniem, taču skolā satraukums par to, vai 9.klases skolēniem izdosies iepriecināt un sagādāt kādu jauku pārsteigumu saviem skolotājiem..Ir taču Skolotāju diena..
   Jau skolā ienākot,skolotājus sagaidīja  papīra zieds ar I. Ziedoņa tekstu un pavisam mazu saldu nieku. Svinīgajā pasākumā Skolotāji devās ceļojumā pa kādu karaļvalsti, kurā dzīvo un bērnus māca brīnumainas būtnes..Pēc īpašību apraksta, sevi vajadzēja atpazīt skolotājiem un uzminēt skolēniem.

Lasīt tālāk...

     Sadarbībā ar programmu "Latvijas skolas soma" 2.oktobrī Aizputes pagasta pamatskolā viesojās Līga Reitere .Jaunāko klašu skolēni(1.-4.klase) apguva glītrakstīšanas pamatnosacījumus, uzzinot, kāda ir laba pildspalva, kā pareizi tā jātur rokā, kā arī to, par ko liecina skolēna uzvedība stundās.Lektore mudināja bērnus klausīties,domāt un strādāt vienlaicīgi, kā arī būt pieklājīgiem un disciplinētiem, lai netraucētu strādāt citiem un saņemt labus vērtējumus.Skolēniem bija iespēja vingrināt roku glītu burtu rakstīšanā,kā arī klausīties lektores stāstījumā un piemēros no reālām dzīves situācijām.
Vecāko klašu skolēni(5.-9.klase) piedalījās nodarbībā par valodas bagātību.Šīs nodarbības saturs aptvēra skolēnu zināšanas gan latviešu valodā, gan literatūrā apgūtās prasmes.Skolēniem bija jābalstās uz iepriekš mācību procesā apgūtajām zināšanām par valodas leksikas slāņiem, mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem,kā arī uzmanīgi jāklausās lektores līgas Reiteres stāstījumā,jo katra jautājumā bija ietverta pareizā atbilde.
    Pēc nodarbību apmeklējuma jaunāko klašu skolēni  spēja izvērtēt savu rokrakstu ,rakstīšanas un uzvedības  paradumus, taču vecāko klašu skolēni izvērtēja to, vai viņu valoda ir bagāta vai aprobežota,un kas būtu jādara, lai savu valodu bagātinātu, sekmējot katra individuālo izaugsmi.

   Miķeļdiena ir latviešu rudens saulgriežu un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki.Miķelis latvju dainās saukts par labu un bagātu vīru, kas saistās ar ražas godināšanas svētkiem rudenī.Senās tradīcijas vēsta, ka Miķeļdienu atzīmējuši  trīs dienas.
   Miķeļdienā, kad diena un nakts ir vienādā garumā, godinot ražu, rīkoja bagātas dzīres.Ievērojot tradīcijas, arī skolā katru gadu tiek rīkots Miķeļdienas tirgus.Katru gadu čaklie un centīgie tirgotāji bija sagatavojuši dažādus gardumus, rūpējušie par vizuālo noformējumu.Katrs pircējs tika laipni apkalpots, iegādājoties Miķeļdienas tirgus gardumus.
                                                                       Paldies visiem tirgotājiem par gardajiem cienastiem!

                                                                         Nodarbība ar Ilgu Reiznieci
   ''Skolas somas'' ietvaros 26.septembrī skolā viesojās Ilga Reizniece un Iveta Mielava ar nodarbību, kuras laikā 1.-4.klases skolēni tika iepazīstināti ar dažādiem senie instrumentiem.Nodarbība sākās ar atraktīvu iepazīšanos,kad skolēni visi reizē sauca savu vārdu.Arī nodarbības laikā skolēni aktīvi darbojās:bija jāsaliek instrumentu puzle,jāatpazīst dažādas dziesmas pēc melodijas, kā arī iespēja pašiem muzicēt, izmantojot senos instrumentus.
   I.Reizniece un I,Mielava skolēnus iepazīstināja ar vairāk kā divdesmit dažādiem instrumentiem:kokli, svilpīti,svilpaunieku,stabuli, ganu ragu,radziņu, vijoli,basīti,ģīgu,cimbalu, vardānu, celmu bungām, tamburīnu, šamaņu bungām,podu bungām, velna bungām,eglīti, zvaniņu, tauri, dūdām, ermoņikām.
   Nodarbības laikā skolēni uzzināja arī interesantus faktus, piemēram,ka kokle ir senākais instruments, vijole instrumentu karaliene,bet vardānu var spēlēt tikai tie cilvēki, kuriem ir zobi.Kā arī guva apstiprinājumu I.Reiznieces apgalvojumam, ka ikviens var iemācīties spēlēt kādu mūzikas instrumentu, bet ar senās mūzikas instrumentiem šīs prasmes iespējams apgūt pat 30 minūšu laikā.

      Septembris ir dzejas lasīšanas, rakstīšanas un  klausīšanās mēnesis.Tieši septembrī jau no 1965.gada atzīmējam Dzejas  dienas, godinot un pieminot Raini.
     Aizputes pagasta pamatskolā dzejas dienām veltītais pasākums notika 25.septembrī.Šajā gadā Dzejas dienās runājam par Balkānu valstu dzejniekiem,klausāmies viņu atdzejojumus latviešu valodā, kā arī klausījāmies Doras Gabes stāsta"Vecmāmiņa" fragmentu,kurā stāsta par mīļumu, pieklājību un cieņu ikvienā dzīves situācijā.
Skolēniem,ierodoties uz pasākumu,bija jāizpilda arī vairāki mājas uzdevumi.Jāizvēlas viens latviešu autoru dzejolis, jāattēlo tas vizuāli, rotājot tā savas klases durvis, bet vienam skolēnam tas bija arī jāiemācās no galvas.Bija jāsagatavo arī labo vārdu ābols, kurš pārtapa labo vārdu dzejas kokā.

Ēdienkarte

edienkarte

Stundu izmaiņas

iznainas

Mēs lepojamies

kids art 4

Pasākumu kalendārs

pasakumi

Labākie sportā

bilde galva