+371 63453201  pamatskola@aizpute.lv

FacebookTwitter

 

 

Kontakti

Aizputes pagasta pamatskola
Skola, Rokasbirze, Aizputes pagasts, LV-3456

Skolas tālrunis; 63453201

Skolas fakss:    20371571.

pamatskola@aizpute.lv

Direktore

Renāte Goldberga

Maksātāja rekvizīt

Aizputes pagasta pārvalde

Reģ.nr 90000059014

Banka AS SEB banka , UNLALV2X

Konts LV62UNLA0012001130301

Juridiskā adrese „Krustceļi”, Aizputes pagasts, Aizputes novads, LV-3456

Rēķina saņemšanas e-pasta adrese

pamatskola@aizpute.lv